Чугуївська районна державна адміністрація
Офіційний сайт
Харківська обл.
м. Чугуїв,
вул. К. Лібкнехта, 29, тел.40-901
chuguev_rda@ukr.net

Охорона земель

На веб-сайті Міністерства природи розміщено для ознайомлення проект Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням:

http://menr.gov.ua/normbaza/regulatory/554-proekty-rehuliatornykh-aktiv

докладніше >>

Оголошення

Для споживачів природного газу

 

З 1 липня 2015 р. ПАТ «Харківгаз» за рішенням Національної комісії з регулювання ринків енергетики і комунальних послуг анульовано дію ліцензії щодо надання послуг з газопостачання всім категоріям споживачів.

докладніше >>

Підприємцям

 

Сформовано базу даних об'єктів комунального майна та вільних земельних ділянок, які можуть бути передані в оренду або у власність для реалізації проектів у сфері малого та середнього бізнесу.

Перелік об'єктів та земельних ділянок

докладніше >>

До відома переселенців

 

Мешканці, які прибули до Чугуївського району зі східних областей, за інформацією можуть звернутися за телефонами (код 05746): 40901 Чугуївська районна державна адміністрація, 22375 і 22735 Координаційний штаб з питань прийому і тимчасового розміщення

докладніше >>

Архів новин

Серпень 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Н
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Галерея

Погода

ЗАТВЕРДЖЕНО

                             розпорядженням голови

                       районної державної адміністрації

від 30.12.11 № 991

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію районної державної адміністрації

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії у районній державній адміністрації.

2. Колегія районної державної адміністрації (далі – колегія) є постійним консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання районною державною адміністрацією своїх завдань, погодженого розгляду та вирішення питань, що належать до її компетенції та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності.

3. У своїй роботі колегія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, Регламентом Чугуївської районної державної адміністрації, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій та цим Положенням.

4. Рішення про утворення або ліквідацію колегії приймається головою районної державної адміністрації.

5. Координацію роботи щодо підготовки засідань колегії здійснює керівник апарату районної державної адміністрації.

ІІ. Функції колегії

6. Колегія районної державної адміністрації:

1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності районної державної адміністрації;

2) розглядає пропозиції щодо:

удосконалення законодавства;

забезпечення ефективної співпраці з обласною державною адміністрацією, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

розширення міжнародного співробітництва у відповідних сферах діяльності;

формування та реалізації в районі державної політики у відповідних сферах діяльності;

3) обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку і бюджету району, державні та районні програми, визначає шляхи їх реалізації;

4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації;

6) аналізує роботу з виконання актів Президента України, Уряду та інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій;

7) аналізує стан роботи районної державної адміністрації з питань забезпечення прав і свобод людини та громадянина;

8) розглядає результати роботи районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, органів місцевого самоврядування (з питань виконання делегованих повноважень), а також інших підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування (у межах компетенції) заслуховує інформацію про роботу керівників цих органів;

9) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

10) розглядає питання в порядку контролю за виконанням прийнятих рішень;

11) розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на районну державну адміністрацію.

ІІІ. Склад колегії

7. Кількісний та персональний склад колегії визначається її головою.

8. До складу колегії входять:

голова районної державної адміністрації (голова колегії), перший заступник і заступники голови, керівник апарату, керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації;

у разі потреби, керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування (за згодою).

До складу колегії за пропозицією громадських організацій, творчих спілок, підприємств, наукових установ та інших організацій можуть бути включені їх представники.

ІV. Організація роботи колегії

9. Організація роботи колегії визначається Регламентом Чугуївської районної державної адміністрації та цим Положенням.

10. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається її головою.

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади.

11. Робота колегії здійснюється відповідно до затвердженого плану засідань на рік, у якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.

Управління, відділи та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації не пізніше ніж за 40 днів до початку року надають до організаційного відділу апарату районної державної адміністрації погоджені з заступниками голови районної державної адміністрації, відповідно до розподілу обов’язків, пропозиції до плану засідань на рік.

Організаційний відділ узагальнює надані пропозиції, формує план засідань на рік, погоджує його з керівником апарату районної державної адміністрації та не пізніше ніж за 20 днів до початку року подає на затвердження голові районної державної адміністрації.

12. Затверджений план засідань колегії доводиться до відома членів колегії, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, виконавців, які готують відповідні питання на засідання колегії, не пізніше ніж за два тижні до початку року.

13. Додаткові питання для розгляду на засіданні колегії можуть бути включені за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання. Позапланові питання готуються в терміни, визначені головою районної державної адміністрації. Підготовка розгорнутого плану і матеріалів на засідання колегії готуються в стислі терміни.

14. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються її головою.

15. Для підготовки матеріалів з окремих питань, які внесені до проекту порядку денного засідання колегії, організаційний відділ апарату районної державної адміністрації розробляє розгорнутий план підготовки (не пізніше ніж за 30 днів до засідання).

План підготовки попередньо погоджується з керівником апарату районної державної адміністрації, після чого затверджується головою районної державної адміністрації.

Затверджений розгорнутий план підготовки питань на засідання колегії в стислі терміни доводиться до виконавців загальним відділом апарату районної державної адміністрації.

16. Керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, які відповідають за підготовку матеріалів на засідання колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, залучених до розроблення необхідних матеріалів.

17. Підготовка порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань і з урахуванням внесених пропозицій здійснюється організаційним відділом апарату районної державної адміністрації, який не пізніше ніж за п’ять днів (позапланового – за 2 дня) до засідання колегії подає його керівнику апарату районної державної адміністрації, який погоджує порядок засідання колегії з головою районної державної адміністрації.

У проекті порядку денного зазначається доповідач з кожного питання.

18. Управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, відповідальними за підготовку питань для розгляду на засіданні колегії, подаються погоджені матеріали (окремо з кожного питання) через загальний відділ апарату районної державної адміністрації:

1) проект порядку денного засідання колегії, у якому вказується доповідач та особи, які братимуть участь в обговоренні питання (візується виконавцем та заступником голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків);

2) довідка з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій (візується виконавцем і заступником голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків);

3) проект рішення колегії (візується виконавцем, керівниками відділів та секторів апарату районної державної адміністрації: загального, юридичного, контролю, заступником голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків, керівником апарату, першим заступником голови районної державної адміністрації);

4) список осіб, відповідно до визначених категорій учасників, запрошених на засідання колегії (візується виконавцем і заступником голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків);

5) список запрошених осіб, які виявили бажання брати участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

6) у разі необхідності довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо) візуються виконавцем і заступником голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків;

19. Відповідальність за своєчасну і якісну підготовку матеріалів несуть заступники голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації та інших організацій, які готують питання на розгляд колегії.

20. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, не пізніше ніж за п’ять днів до чергового засідання, надають матеріали до загального відділу апарату районної державної адміністрації, відповідно до пункту 18 цього Положення.

Загальний відділ апарату районної державної адміністрації контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення та передає їх до організаційного відділу апарату районної державної адміністрації для остаточного контролю та формування порядку ведення колегії.

Не пізніш як за два дні до засідання колегії всі документи подаються голові районної державної адміністрації через керівника апарату.

Керівник апарату має право повертати документи на доопрацювання.

21. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за один день до засідання, а у разі проведення позачергового засідання – у день проведення засідання.

22. Повідомлення членів колегії, сільських, селищних голів про час, місце проведення, порядок денний засідання колегії та їх реєстрація здійснюється загальним відділом апарату районної державної адміністрації, інших учасників засідання – структурними підрозділами районної державної адміністрації, відповідальними за підготовку питань порядку денного.

V. Порядок проведення засідання колегії

23. Засідання колегії веде її голова. У разі його відсутності – перший заступник голови районної державної адміністрації, а у разі відсутності останнього – один із заступників голови районної державної адміністрації, на якого покладено виконання функцій і повноважень голови районної державної адміністрації.

24. Засідання колегії проводиться у разі, коли в ньому бере участь не менше ніж дві третини від загальної кількості членів колегії.

25. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції з питань порядку денного у письмовій формі та інформувати керівника апарату районної державної адміністрації.

26. Порядок денний засідання та рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

27. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.

Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

28. Члени колегії та особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

29. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

30. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

31. У разі проведення спільних засідань колегій районної державної адміністрації та інших органів виконавчої влади приймаються спільні рішення.

32. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

33. Після засідання колегії структурний підрозділ районної державної адміністрації, відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом двох днів (якщо головою колегії не встановлено інший термін) проект рішення колегії, з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із заступником голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків, начальниками відповідних відділів та секторів апарату районної державної адміністрації і через загальний відділ апарату районної державної адміністрації подає на розгляд голові колегії.

Контроль за своєчасним доопрацюванням проекту рішення колегії здійснює загальний відділ апарату районної державної адміністрації.

34. Рішення колегії оформляються протоколами, які складаються загальним відділом апарату районної державної адміністрації та підписуються головуючим на засіданні, візуються керівником апарату районної державної адміністрації та працівником, який веде протокол. У протоколах указується його номер, дата, час проведення засідання, прізвища, ініціали, посади присутніх членів колегії та запрошених, перелік питань, які розглядалися, хто доповідав і взяв участь в обговоренні, зміст рішень, підсумки голосування з кожного питання.

Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади, візуються керівником апарату районної державної адміністрації та працівником, який веде протокол.

35. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання розпоряджень голови районної державної адміністрації.

Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, відповідальні за підготовку питання на засідання колегії, у 5 денний термін після дати проведення засідання готують проект розпорядження голови районної державної адміністрації, який візується відповідно до Регламенту Чугуївської районної державної адміністрації.

36. Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання розпорядження).

37. Рішення колегії, розпорядження голови районної державної адміністрації, видані за підсумками її засідань, доводяться загальним відділом апарату районної державної адміністрації до членів колегії, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування, а також керівників підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, у частині, що їх стосується, за розрахунками розсилки, наданими виконавцями.

38. Стенографування (технічний запис) засідань колегії забезпечує загальний відділ апарату районної державної адміністрації

39. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у загальному відділі апарату районної державної адміністрації.

40. Організаційний та загальний відділи апарату районної державної адміністрації надають методичну допомогу відповідальним за підготовку засідань колегії.

Керівник апарату, у разі необхідності, має право до цієї роботи залучати інші підрозділи апарату районної державної адміністрації.

41. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється відділом фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації.

Загальний відділ несе відповідальність за підготовку приміщення, технічне оснащення засідань колегії та забезпечує чергування біля залу під час проведення засідання колегії.

VI. Контроль за виконанням рішень колегії

43. Контроль за виконанням рішень колегії здійснюють заступники голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків та сектор контролю апарату районної державної адміністрації.

44. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.